Categories
Songdans Stordans

Fanitullen

I hine hårde dage da øldrikk og svir,
hallingdølens knivblad satt løst i hans slir,
da kvinnene til gilde bar likskjorten med
hvori de kunne legge sin husbonde ned.

Categories
Songdans Stordans

Torjus døter

Torjus hadde dei døter tvei
å danse.
lengje om morgonen søve dei.
Vel er me ansa.
Her vil eg på golvet fram å danse,
um enn mitt liv sko stå i vande,
vel er me ansa.