Categories
Songdans Stordans

På Dovrefjell

På Dovrefjell i Norge lå der kjemper uten par.
Dronning Ingeborgs brødre de alle var.
Men hvem skal føre våre runer når vi selv ei må?

På Dovrefjell

1) På Dovrefjell i Norge lå der kjemper uten par.
Dronning Ingeborgs brødre de alle var.
Men hvem skal føre våre runer når vi selv ei må?

2) Der vare så mang en kjempe bold,
for kjemper de vare alle tolv.

3) Den første kunn» vende veiret med sin hand.
Den andre kunne stille det rinnende vann.

4) Den tredje han for under vannet som en fisk.
Den fjerde fattes aldri mat på disk.

5) Den femte han kunne gullharpa slå,
så alle de dansede som hørte derpå.

6) Den sjette han blåste i ein forgyllande lur,
så alle de det hørte måtte grues derfor.

7) Den sjuande kunn» under jorden gå.
Den åttande kunne på bølgetoppen stå.

8) Den niande batt alle dyrene i skog.
Den tiande kunn» aldri sømnen få.

9) Den ellevte batt lindormen i gresset den lå.
Og meget mere den kunne formå.

10) Den tolvte han var no så vis ein mann.
Han visste hva som hendte i fremmede land.

11) Det siger jeg for visst og sant,
deres lige fantes ikke i Norges land.

12) Det siger jeg for visst et ord,
deres lige fantes ei på denne jord.

Lydklipp