Categories
Songdans Stordans

Ole Morske

Nu vil jeg begynde en vise på ny.
Hvor om? Hvor om?
Alt om Ole Morske og hans vene viv.
:/: Og hans vene viv :/:

Ole Morske

1) Nu vil jeg begynde en vise på ny.
Hvor om? Hvor om?
Alt om Ole Morske og hans vene viv.
:/: Og hans vene viv :/:

På salten i Norge går dans
Ole Morske!
Ole Morske ligger krumpen på loftet.
Sandelig han skal her ned om der står nogen råd dertil.

2) Ole Morske han skulde til markedet fare.
Hvad der? Hvad der?
At kjøbe sin gamle graa mær en mage.
:/: Graa mær en mage :/:

3) Ole Morske var kommen i saa godt et lag
at spille kort.
Atten daler tabte han i det første slag.
:/: I det første slag :/:

4) Ole Morskes kone fik nys derom.
Hvad hun? Hvad hun?
Hun efter stakkels Ole til markedet kom.
:/: Til markedet kom :/:

5) Og sidder du der du forfyldte hund.
Hvad du? Hvad du?
Du skal faae skam paa dit kallun.
:/: Paa dit kallun :/:

6) Ole Morskes kone den arrige gast.
Hvad hun? Hvad hun?
Hun slo stakkels Ole han fik skam og last.
:/: Han fik skam og last. :/:

7) Ole Morske han taler nu til sin søn.
Hvad heter han?
Ole ligesaa: kom og hør min bøn.
:/: Kom og hør min bøn. :/:

8) Og du skal gaae til byfogden hen.
Hvad der? Hvad der?
Bede hannem komme til meg om han er min ven.
:/: Om han er min ven :/:

9) Ole Morskes kone den arrige ged.
Hvad hun? Hvad hun?
Hun byfogdens folk baade sparked og bed.
:/: Baade sparked og bed. :/:

10) Ole Morske han tager nu til sin hat.
Hvad han? Hvad han?
Ole Morske han bød dem alle godnat.
:/: Dem alle godnatt :/:

11) Der de kom hjem der var beredt.
Hvad der? Hvad der?
En fjerdingstønde-kjedel med meelgrød hed.
:/: Med meelgrød hed. :/:

12) Saa måtte stakkels Ole med sin stumpede næse.
Hvad han? Hvad han?
Taalmodigt sidde og paa grøden blæse.
:/: Og på grøden blæse. :/:

13) Hvo denne vise har gjort i løn.
Hvad han? Hvad han?
Han maa vist være Ole Morskes søn.
:/: Ole Morskes søn. :/:

14) Hvo denne vise ei høre vil.
Hvad han? Hvad han?
Han må vist høre Ole Morske til.
:/: Ole Morske til. :/:

Film