Categories
Songdans Stordans

Santa simeon

Stat op Santa Simeon, Simeon var den første,
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting.

Om visa

Visa er frå Færøyane og er ei typisk teljevise der ein legg på eit og eit moment for kvart nye vers. Den er difor enkel å henge med på, og lære seg.

Santa simeon

1. Stat op Santa Simeon, Simeon var den første
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting. 

2. Stat op Santa Simeon, Simeon var den anden
2 lovens tavler, 
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting. 

3. Stat op Santa Simeon, Simeon var den tredie
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob, 
2 lovens tavler, 
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting. 

4. Stat op Santa Simeon, Simeon var den fjerde
4 evangelister, 
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob, 
2 lovens tavler, 
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting. 

5. Stat op Santa Simeon, Simeon var den femte
5 mosebøger, 
4 evangelister, 
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob, 
2 lovens tavler, 
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting. 

6. Stat op Santa Simeon, Simeon var den sjette
6 var de stenkar, som var sat i Kan’ i Galilea, 
5 mosebøger, 
4 evangelister, 
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob, 
2 lovens tavler, 
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting. 

7. Stat op Santa Simeon, Simeon var den syvende
7 er vor skabelse, 
6 var de stenkar, som var sat i Kan’ i Galilea, 
5 mosebøger, 
4 evangelister, 
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob, 
2 lovens tavler, 
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting. 

8. Stat op Santa Simeon, Simeon var den ottende
8 er vor salighed, 
7 er vor skabelse, 
6 var de stenkar, som var sat i Kan’ i Galilea, 
5 mosebøger, 
4 evangelister, 
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob, 
2 lovens tavler, 
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting. 

9. Stat op Santa Simeon, Simeon var den niende, 
9 er vor englekor, 
8 er vor salighed, 
7 er vor skabelse, 
6 var de stenkar, som var sat i Kan’ i Galilea, 
5 mosebøger, 
4 evangelister, 
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob, 
2 lovens tavler, 
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting. 

10. Stat op Santa Simeon, Simeon var den tiende
10 er de ti Guds bud, 
9 er vor englekor, 
8 er vor salighed, 
7 er vor skabelse, 
6 var de stenkar, som var sat i Kan’ i Galilea, 
5 mosebøger, 
4 evangelister, 
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob, 
2 lovens tavler, 
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting. 

11. Stat op Santa Simeon, Simeon var den ellefte, 
11 var disciplerne, 
10 er de ti Guds bud, 
9 er vor englekor, 
8 er vor salighed, 
7 er vor skabelse, 
6 var de stenkar, som var sat i Kan’ i Galilea, 
5 mosebøger, 
4 evangelister, 
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob, 
2 lovens tavler, 
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting. 

12. Stat op Santa Simeon, Simeon var tolvte
12 var apostlene, 
11 var disciplerne, 
10 er de ti Guds bud, 
9 er vor englekor, 
8 er vor salighed, 
7 er vor skabelse, 
6 var de stenkar, som var sat i Kan’ i Galilea, 
5 mosebøger, 
4 evangelister, 
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob, 
2 lovens tavler, 
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting. 

Lydklipp

Film